Veb sajt koristi kolačiće u smislu personalzacije sadržaja, korišćenja funkcija društvenih medija i analize saobraćaja.
OK

Logo

CP logo

Dashboard / Admin panel

Na intuitivnom dashboardu u svakom trenutku pratite ključne pokazatelje poslovanja kao što su:

Osim onih bazičnih, inicijalnih podešavanja, ostala podešavanja parametara loyalty programa (postavljanje pravila za skupljanje poena, kreiranje vaučera i kampanja itd…), radite vi sami.

Mi nemamo različite aplikacije za kasire, menadžment, admine sistema…sve se nalazi u jednoj aplikaciji, a kroz kreiranje i dodeljivanje rola i prava pristupa za pojedinačne korisnike, definišemo mogućnosti uvida i korišćenja pojedinih modula.

Npr. ukoliko vi želite da vaš trgovac nema uvid u kontakt podatke kupaca (broj telefona, email adresa), dodeljivanjem odgovarajuće role, ovi podaci njemu neće biti vidljivi.