Veb sajt koristi kolačiće u smislu personalzacije sadržaja, korišćenja funkcija društvenih medija i analize saobraćaja.
OK

Logo

CP logo

Nivoi popusta

Ukoliko želite da nagradite vernost koju vam iskazuju vaši kupci, korektno i pošteno je da ta nagrada bude različita i da zavisi od „količine vernosti“ i da ne dobiju svi jednaku nagradu.

Da bi ovaj benefit za kupca učinili transparentnim i jasnim, omogućili smo vam da kreirate željeni broj nivoa popusta (npr. Gold, Silver, Bronze), sa postavljenjem parametara i uslova za kvalifikaciju:

Naravno, moguće je i ručno dodeliti popust koji će biti „stariji“ od automatskog proračunatog i koji se neće menjati tokom vremena.

Da bi ovo pojednostavili, navešćemo jedan od mogućih primera:

Klijent je postavio sledeću šemu nivoa popusta:

Automatski proračunati nivoi popusta:

Bronze – 5% popusta; Inicijalni popust bez uslova

Silver – 10% popusta; Minimum 50.000 dinara kupovina u prethodnih 365 dana

Gold – 20% popusta; Minimum 100.000 dinara kupovina u prethodnih 365 dana

Ručno dodeljeni nivo popusta

VIP – 20% popusta bez obzira na prethodne transakcije